Candidati - intrare in cont

Companii - intrare in cont

Initiative similare


30-08-2014 - Acces pe piața muncii pentru 720 de femei din regiunile Nord-Vest și Centru
23-04-2013 - Decat somer la oras mai bine-n satul meu intreprinzator fruntas
15-02-2013 - SPO - PERFORMANTA SI CALITATE IN SERVICII
14-01-2013 - Dezvoltarea resurselor umane din mediul rural în judetul Satu Mare, în domeniul mestesugurilor si turismului
03-12-2012 - Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a municipiului Dej
04-11-2012 - Servicii integrate de ocupare pentru tinerii şomeri - JOB COACHING
24-09-2012 - Oportunitati pentru viitor prin sanse egale pentru femei
28-07-2012 - Regions for Jobs
06-06-2012 - Masuri active de ocupare furnizate la nivelul a 4 unitati administrativ teritoriale din regiunea de NV
30-03-2012 - Turismul rural - alternativa viabila de dezvoltare socio-economica in nordul Romaniei

Inapoi la lista initiativelor...


Dezvoltarea resurselor umane din mediul rural în judetul Satu Mare, în domeniul mestesugurilor si turismului
[14/01/2013]

Finantat prin: POSDRU, Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.2 "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă"

Obiectivul general al proiectului este imbunătățirea calității forței de muncă corelată cu nevoile pieței muncii, cerințele de competitivitate și de dezvoltare durabilă, reducerea agriculturii de subzistență, dezvoltarea spiritului antreprenorial, îmbunătățirea ocupabilității în sectorul meșteșugăresc și în cadrul altor sectoare non-agricole în zona rurală a județului Satu-Mare (regiunea Nord-Vest), în vederea creșterii calității vieții în mediul rural.

Obiective specifice

·      creșterea nivelului de informare și a gradului de conștientizare a minim 200 de persoane aparținând grupurilor țintă din mediul rural cu privire la importanța, beneficiile, oportunitățile și cerințele de pregătire continuă în vederea calificării / recalificării și a riscurilor generate de munca la negru;

·      creșterea nivelului de pregătire profesională a șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoane ocupate în agricultura de subzistență din județul Satu Mare, prin implementarea unor programe de calificare / recalificare în ocupații non-agricole, în special meșteșugărești și turism;

·      stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a înființării intreprinderilor meșteșugărești în vederea creșterii nivelului de informare și de orientare privind inițierea de mici afaceri ;

·      facilitarea accesului pe piața muncii prin furnizarea de servicii de mediere în vederea angajării

Grupul tinta

·      Persoane cu un nivel scazut de pregătire, necalificate sau calificate în domenii redundante, din zona rurală a județului Satu Mare, în special tineri și femei

·      Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

·      Șomeri (în special șomeri tineri, cu vârstă între 16 și 24 de ani, șomeri peste 45 de ani și șomeri de lungă durată tineri și adulți)

·      Persoane ocupate în agricultura de subzistență

Activitati prevazute in sprijinul persoanelor din grupul tinta

·      Campanie de informare și promovare oportunități de calificare/recalificare și de conștientizare privind dezavantajele și riscurile muncii la negru

- organizarea a 4 sesiuni de informare

- realizarea a 2 ghiduri de orientare profesională-meșteșuguri (construcții, mediu) și turism

·      Programe de calificare/recalificare în domenii non-agricole

- 140 de persoane participante la cursurile de calificare/recalificare pentru bucătar, chelner (ospătar) administrator de pensiune, instalator tehnico-sanitar și gaze, electrician de întreținere și reparații, tâmplar universal, coșar și zidar, pietruitor, tencuitor;

·      Promovarea meșteșugurilor în vederea deschiderii de mici afaceri lucrative

- elaborarea unei strategii locale în domeniul resurselor umane pentru revigorarea activităților meșteșugărești

- organizarea a 4 sesiuni de inițiere și asistență privind deschiderea unei mici afaceri

·      Organizarea de burse de locuri de muncă

- 2 burse de locuri de munca (servicii de mediere) prin care se urmareste ca cel puțin 7% dintre participanți sa se încadreze în câmpul muncii

Organizatii responsabile pentru implementarea proiectului

·      Project Consulting Age Srl - lider parteneriat

·      Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare – partner

·      Comuna Turț - partner

|  harta  |  linkuri utile  |  termeni si conditii  |  confidentialitate  |  despre noi  |  contact  |  memoreaza pagina  |  ajutor  |  proiect  |
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013